De deputatie

De deputatie is samengesteld uit ten hoogste 4 leden. Zij worden in principe uit de provincieraad gekozen.

De deputatie heeft alleen maar toegewezen (soms ook voorbehouden) bevoegdheden. De bevoegdheden van de deputatie omvatten:

  • opdrachten van algemeen belang;
  • het dagelijks bestuur van de provincie;
  • taken over het algemeen belang of het gemengd belang (bijvoorbeeld beslissingen inzake bouw- en verkavelingsberoepen);
  • beperkte bevoegdheden als administratief rechtscollege (bijvoorbeeld verkiezing van de politieraad).