Actueel

Meer lezen

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen bekrachtigd

De Vlaamse Regering bekrachtigde vandaag het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen. Het decreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Het somt de criteria en administratieve verplichtingen op waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen. De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen volgt de naleving op.

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 22 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe algemene werkingssubsidie voor gemeenten

De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie te verlenen voor de gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden van de distributienetbeheerders de komende jaren. Deze subsidie wordt toegekend voor de jaren 2022 tot en met 2026 en bedraagt in totaal 145 miljoen euro.

Raadpleeg de subsidiebedragen per gemeente

Publicatiedatum
dinsdag 19 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief overgang activiteiten - gevolgen voor personeel

Op 1 oktober 2021 deelde de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur de omzendbrief mee aan de Vlaamse Regering over de rechtsgevolgen en de arbeidsvoorwaarden van het contractueel personeel dat naar een lokaal of provinciaal bestuur overgaat na een overgang van activiteiten van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus (artikel Impuls)

In editie 3 van het Impuls magazine geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een overkoepeld inzicht over de managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

7 regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde op 7 oktober 7 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Publicatiedatum
vrijdag 8 oktober 2021
Meer lezen

Pagina's