Actueel

Meer lezen

Projectsubsidie uitbouw lokaal e-inclusiebeleid

De Vlaamse Regering voorziet bijkomende ondersteuning voor gemeenten en steden die een sterke lokale e-inclusiewerking uitbouwen.
UPDATE! De periode om de projectsubsidie aan te vragen is verlengd tot en met 29 oktober 2021.  

Publicatiedatum
vrijdag 17 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Verhoging eindejaarstoelage publieke sector (VIA6)

In navolging van het zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering op 10 september 2021 definitief de wijzigingen van de rechtpositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 goed. Hierdoor hebben de VIA-personeelsleden recht op een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6 % van het jaarsalaris.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Voorwaarden vastgesteld voor digitaal of hybride vergaderen bij organen van de lokale besturen

De Vlaamse Regering hechtte op 10 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Telewerk bij lokale en provinciale besturen

Door de huidige gezondheidscrisis zetten veel lokale en provinciale besturen in op telewerk. Een op maat gemaakt kader kan daartoe een handig hulpmiddel zijn voor de besturen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geeft enkele basisprincipes mee die ze in zo’n telewerkkader kunnen opnemen en verwijst naar een praktijkvoorbeeld van de stad Roeselare.

Publicatiedatum
dinsdag 7 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Principiële beslissing tot fusie van Borgloon en Tongeren

Op 30 augustus en 2 september gaven de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon het formele startschot voor een fusie op 1 januari 2025. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten.

Publicatiedatum
vrijdag 3 september 2021
Meer lezen

Pagina's