Actueel

Meer lezen

Afwijkingsaanvragen principes regiovorming via digitaal loket

Het Regiodecreet van 3 februari 2023, dat op 19 maart in werking trad, voorziet in een opdracht aan de Vlaamse Regering om te bepalen op welke wijze de communicatie gebeurt tussen aanvrager en Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering keurde hierover op 24 maart een besluit goed.

Lees meer.

Publicatiedatum
dinsdag 28 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Oproep organisatie zomerscholen 2023 gelanceerd!

Een zomerschool is een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten gekoppeld aan de individuele leernoden van de deelnemende leerlingen. Een zomerschool kan georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, lokale besturen, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Publicatiedatum
donderdag 23 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Hoe tevreden ben jij over het antwoord van ABB op je adviesvraag?

Ons agentschap werkt continue aan het verbeteren van zijn dienstverlening. In april 2023 start ABB met een proefproject waarbij we de tevredenheid over de adviesverlening meten.

Lees er alles over.

Publicatiedatum
woensdag 22 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool: BBC-schema's voor jaarrekening 2022

Benieuwd hoe de BBC-schema’s eruit zien na het digitaal opsturen van jaarrekening 2022 naar ABB? Controleer dit de dag nadien met onze nieuwe tool “BBC-schema’s voor jaarrekening 2022”. De tool stelt de schema’s van het beleidsrapport en de toelichting samen op basis van de digitale rapportering.

Publicatiedatum
dinsdag 21 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Wat brengt 2023 voor de interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus?

De nieuwe versie van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) en de uitbreiding met de lokale producten- en dienstencatalogus (LPDC) zijn erg populair. Velen zijn nieuwsgierig naar de verdere plannen. Daarom lichtten Digitaal Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur op 3 maart 2023 hun plannen toe.

Lees wat 2023 brengt voor de interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus.

Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2023
Meer lezen

Pagina's