Actueel

Meer lezen

Cijfer in de Kijker: lokale verkiezingen 2018

cover Cijfer in de kijkerIn de nieuwe editie van 'Cijfer in de kijker' graven we dieper in de officiële uitslagen van de lokale verkiezingen (14 oktober 2018). De analyse verschaft een beter zicht op de manier waarop de kiezers hun stem uitbrachten.

 • Waar lag de opkomst hoog?
 • In welke gemeenten brachten kiezers meer voorkeurstemmen uit?
 • Stemden digitale kiezers anders dan kiezers met een potlood?
 • Komt het profiel van de verkozenen overeen met dat van de bevolking?
 • Wat is de impact van de lijststem?

Bekijk dit rapport in pdf-formaat of in epub-formaat.

donderdag 14 maart 2019
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe prognoses Gemeentefonds 2019-2025

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. De hoogte van het bedrag varieert van gemeente tot gemeente. Voor de bestuursperiode van 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses.

donderdag 7 maart 2019
Meer lezen
Meer lezen

Studiedag ‘lokale autonomie en verantwoordelijkheid: beleidsmatige en financiële consolidatie’

ABB organiseert twee studiedagen (14 maart in Leuven en 5 april in Gent) over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Een belangrijk deel van het gemeentelijke beleid krijgt vorm in entiteiten die werken buiten het beleidsbeeld van het gemeentebestuur. Daardoor verliezen de beleidsverantwoordelijken vaak het overzicht en de controle over het globale gemeentelijke beleid.

donderdag 28 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe omzendbrief gemeentelijke fiscaliteit

De Vlaamse Regering keurde op 15 februari 2019 een nieuwe omzendbrief goed over de gemeentelijke fiscaliteit. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011. De aanpassingen zijn in lijn met de wijzigingen aan de Vlaamse en de federale wetgeving, de nieuwe rechtspraak en rechtsleer, de omvorming van het bestuurlijk toezicht  en de nieuwe beleidsaccenten in de fiscale politiek, met name de grotere aandacht voor duurzaamheid en groene energie.

Meer info

woensdag 27 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Toepassing DLB verduidelijkt

Het Decreet Lokaal Bestuur trad op 1 januari in werking, maar over de toepassing rijzen er vragen. Daarom maakte ABB een nieuwe webpagina aan over de bekendmakingsplicht. Met zeven nieuwe FAQ’s scheppen we meer duidelijkheid over:

 • de bekendmaking van persoonsgegevens op de website van het lokaal bestuur, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen;
 • de ondertekening van het uniek jaarverslag van de POD Maatschappelijke Integratie;
 • het orgaan dat de vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie en de kredietcommissie van het energiehuis aanduidt;
 • wat er in de notulen en het zittingsverslag moet staan;
 • de publicatieplicht van notulen en zittingsverslagen;
 • de ondertekening van het zittingsverslag;
 • de vrijheid om te kiezen voor een zittingsverslag of een opname;
 • de publicatie- en meldingsplicht voor tijdelijke politieverordeningen.

Bekijk de FAQ's

vrijdag 22 februari 2019
Meer lezen