Actueel

Meer lezen

Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen op komst

Momenteel bewijst het analoge of digitale register van bekendmaking het correcte tijdstip van publicatie van reglementen en verordeningen. Maar technologie staat niet stil. Een gemeentebestuur kan ook op andere manieren zekerheid creëren over het correcte tijdstip van de digitale bekendmaking van reglementen en verordeningen op zijn webtoepassing.

Lees meer.

Publicatiedatum
woensdag 25 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Webinar: Leer werken met de nieuwe taken in het Loket

De dialoog met de eredienstbesturen verloopt vanaf 1 februari digitaal. Dat organiseren we voor lokale besturen via de toepassing het Loket. ABB heeft daarvoor een aantal functionaliteiten aan het Loket voor lokale besturen toegevoegd. Die lichten we graag toe tijdens een webinar op vrijdag 3 februari om 10.00 uur.

Meer informatie.

Publicatiedatum
woensdag 25 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Waarom meer werk verzetten dan nodig? Meld enkel wat moet in het Loket voor Lokale Besturen!

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten te melden, zoals besluitenlijsten van de gemeenteraad en van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, reglementen en verordeningen, rechtspositieregelingen, enzovoort. 

Publicatiedatum
maandag 23 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Eindrapport commissie decentralisatie voorgelegd aan Vlaamse Regering

De commissie decentralisatie legde op 13 januari 2023 haar eindrapport voor aan de Vlaamse Regering. Het eindrapport bevat de conclusies en resultaten van de afgelopen maanden van de commissie en de 9 werkgroepen.

Publicatiedatum
vrijdag 13 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Hoe pak je als lokaal of provinciaal bestuur agressie tegen personeelsleden aan?

Agressie tegenover lokale personeelsleden heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden. Een agressieprotocol kan een houvast zijn voor een lokaal of provinciaal bestuur in een crisissituatie.

Lees meer.

Publicatiedatum
dinsdag 20 december 2022
Meer lezen

Pagina's