Actueel

Meer lezen

Decreet van 21 december 2018 wijzigt het Decreet Lokaal Bestuur

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 31 december 2018 het decreet van 21 december 2018 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB). De bepalingen treden in werking op 1 januari 2019. Samengevat wijzigt het decreet van 21 december 2018 het DLB op elf punten.

Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt drie nieuwe leden

De Beroepscommissie is samengesteld uit drie leden, die de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur benoemt voor een hernieuwbare periode van zes jaar. 

De Beroepscommissie bestaat uit:

  1. een voorzitter;
  2. een assessor die in een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werkt;
  3. een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht.

Interesse? Solliciteren kan tot uiterlijk 23 januari 2019 bij de griffie van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.

Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief bestuurlijk toezicht

De omzendbrief over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht is beschikbaar. Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet: de publicatie- of bekendmakingsplicht en het hervormde bestuurlijk toezicht. De bekendmakingsplicht houdt in dat het lokaal bestuur binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken publiceert op zijn webtoepassing.

Meer lezen