Actueel

Meer lezen

Bijkomende praktische informatie over toepassing nieuwe IFIC-schaal

Voor de uitrol van de nieuwe functieclassificatie (IFIC) in de publieke ouderenzorg is er nieuwe bijkomende informatie beschikbaar over de praktische toepassing van de nieuwe IFIC-schalen.

Lees meer.

Publicatiedatum
maandag 17 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: inwerkingtreding uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Op 29 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat dit besluit in werking treedt op 29 december 2021.

Publicatiedatum
woensdag 5 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. 7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

Publicatiedatum
donderdag 23 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitrol IFIC publieke ouderenzorg en aangepaste barema’s vanaf 1 januari 2022

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profitsector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 24 november 2021 hebben de Vlaamse Regering en sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, verschillende protocollen afgesloten die verder uitvoering geven aan sommige afspraken uit het VIA6-akkoord.

Publicatiedatum
woensdag 22 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: tweede principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, gaf de Vlaamse Regering op 17 december 2021 haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

  • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
  • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen

Pagina's