Print

Decreet Lokaal Bestuur: wat wijzigt er aan de rubriek 'werking bestuur'?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) brengt ingrijpende wijzigingen aan. Voorbeelden zijn onder meer:

 • analoge bepalingen voor de gemeenten, de OCMW’s en de districten;
 • de gewijzigde relatie tussen de gemeente en het OCMW;
 • een zo eenduidig mogelijke politieke en ambtelijke aansturing van de gemeente en het OCMW;
 • installatie van een vast bureau en een bijzonder comité voor de sociale dienst in elk OCMW;
 • met respect voor de onderscheiden rechtspersonen een maximale integratie van het sociale beleid op vier vlakken:
  • politiek
  • ambtelijk
  • planning en rapportering;
  • verzelfstandigings- en de samenwerkingsvormen.
 • herziening van de regels rond de werking van de lokale besturen;
 • herziening van de burgerparticipatie;
 • afstemming van het Provinciedecreet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Concrete voorbeelden van de politiek-bestuurlijke integratie van de gemeente en het OCMW zijn onder meer:

 • de leden van de gemeenteraad vormen voortaan de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau;
 • de schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.

In de zes randgemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Wemmel en Linkebeek) en de gemeente Voeren is er soms een afwijkende regeling (bijvoorbeeld de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raadsleden). De afwijkende regeling vind je terug bij de verschillende onderwerpen.

Meer informatie over de regeling in het Decreet over het Lokaal Bestuur vind je alvast op onderstaande pagina’s: