Print

Voorstellen van burgers

Inwoners van de gemeente kunnen voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad brengen en toelichten.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur herneemt de detailregelingen uit het Gemeentedecreet niet. De voorwaarde over een minimum aantal handtekeningen is bijvoorbeeld niet hernomen. Dit zorgt voor een versterking van de autonomie van het lokaal bestuur.

De gemeenteraden moeten zelf een beleid voeren op het vlak van betrokkenheid van de burgers en de doelgroepen. De voorwaarden van burgerparticipatie maken deel uit van het reglement van de raad.

Het recht om voorstellen en vragen op de agenda te plaatsen, geldt ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het Provinciedecreet bevat een gelijkaardige regeling voor de provinciale besturen.