Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: Voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast volgens het ministerieel besluit van 28 juli 2020. Ze houden nu rekening met het maximum aantal personen tijdens de uitvaartdienst en de koffietafel.

Publicatiedatum
donderdag 30 juli 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Draaiboek voor lokale uitbraak

De eerste versie van het draaiboek lokale uitbraak Covid-19 is beschikbaar. Het biedt ondersteuning aan burgemeesters die geconfronteerd worden met lokale opflakkeringen. Het draaiboek werd eerder deze week al verspreid, maar kreeg donderdag 23 juli ook groen licht van de Nationale Veiligheidsraad.

Publicatiedatum
dinsdag 21 juli 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: vergaderingen lokale bestuursorganen - overzicht (update 25 juni)

Het overzicht met mogelijkheden en geldende richtlijnen voor de organisatie van vergaderingen van de lokale bestuursorganen kreeg een update. Lokale besturen beginnen de zittingen van de gemeenteraad immers terug meer en meer fysiek te organiseren. Dit is steeds mogelijk geweest met inachtneming van de regels rond social distancing. Om voldoende afstand tussen de leden te bewaren en om publiek toe te laten tot de zitting, kan de vergadering op een andere locatie dan de gebruikelijke vergaderlocatie plaatsvinden.

Bekijk op welke wijze het lokaal bestuur dit kan beslissen.

Publicatiedatum
donderdag 25 juni 2020
Meer lezen

Recente FAQ's