Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: aangepaste richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

De richtlijnen voor de begrafenisondernemers en crematoria wijzigen. Bij uitvaartplechtigheden geldt de mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Ook de regeling voor koffietafels is gewijzigd.

Publicatiedatum
dinsdag 23 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: fysiek vergaderen: mondmaskerplicht (update)

Het overlegcomité van 26 oktober 2021 besliste dat vanaf vrijdag 29 oktober 2021 mondmaskers weer door iedereen gedragen moeten worden in de publiek toegankelijke ruimten van  overheidsgebouwen. Deze mondmaskerplicht heeft gevolgen voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen.

Publicatiedatum
dinsdag 23 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Bevoegdheden lokale besturen na afkondiging van de pandemiewet (update)

De epidemiologische situatie verslechtert de laatste weken. Om die reden heeft de federale overheid via Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie afgekondigd. Daarnaast is er een Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 waarin de nodige maatregelen van bestuurlijke politie zijn opgenomen ten einde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. Beide Koninklijke Besluiten zijn genomen op basis van de Pandemiewet. Bekijk welke aanvullende maatregelen lokaal kunnen genomen worden.

Publicatiedatum
dinsdag 9 november 2021
Meer lezen

Recente FAQ's