Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: Voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update 8 april)

Er gelden een aantal voorlopige richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria voor het beheersen van infectierisico's bij de behandeling van overledenen met bevestigde COVID-19-besmetting. Hier vind je ze.

Publicatiedatum
woensdag 8 april 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: burgemeestersbesluit voor organisatie vergaderingen bestuursorganen (update)

Een burgemeester kan maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. Momeneel zijn digitale en virtuele vergaderingen de regel en fysieke bijeenkomsten enkel in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. De burgemeester moet bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit nemen. Hier vindt u de modaliteiten ervan.

Publicatiedatum
donderdag 26 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Vergaderen via e-mail van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (update 25 maart)

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om een vergadering van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn via e-mail te organiseren. Er moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden.

Publicatiedatum
woensdag 25 maart 2020
Meer lezen

Recente FAQ's