Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

 • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
 • hun bevoegdheden;
 • de beraadslaging en stemming;
 • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Nieuwe FAQ’s voor werking bestuur

ABB maakte werk van tien nieuwe FAQ’s over de werking van lokale besturen. Wat is nieuw?

 • Het behandelen van voorstellen van burgers.
 • Het opstellen en bewaren van notulen.
 • Het gebruik van audiovisuele media tijdens zittingen.
 • De communicatie over tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Het notuleren van mondelinge vragen.
 • Het beroep tegen provinciale beslissingen over buurtwegen.
 • De interpretatie van ‘beslissingen in extremis’.
 • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon.
 • Het toevoegen van agendapunten.
 • Wie keurt die agendapunten goed?

Tijdens het schrijven van die FAQ’s hielden we rekening met de principes van Heerlijk Helder communiceren om af te stappen van het ‘ambtenarees’. Geslaagd of niet? Laat het ons gerust weten.

Meer lezen
Meer lezen

Europese en andere internationale regelgeving gepubliceerd

Vanaf vandaag kan je de Europese en andere internationale regelgeving waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur bevoegd is voor de voorbereiding, de totstandkoming of de uitvoering, raadplegen op deze website.

Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen. Deze conceptnota omschrijft dus de manier waarop het organieke kader wordt uitgewerkt om de doelstellingen en randvoorwaarden van de integratie tussen OCMW en gemeente te kunnen realiseren, rekening houdend met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen.

Meer lezen

Recente FAQ's