Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Webinar over burgerpanels en digitale democratie op donderdag 11 februari

Hoe krijgen burgerpanels en digitale democratie vorm in het buitenland? Welke lessen trekken we daaruit voor de Vlaamse praktijk? Hoe kunnen lokale besturen met die aanbevelingen aan de slag?

Schrijf je in voor het webinar over burgerpanels en digitale democratie van donderdag 11 februari en ontdek de antwoorden op deze vragen.

Publicatiedatum
woensdag 20 januari 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 (in werking sinds 6 november 2020) en ministerieel besluit van 1 november 2020 zijn de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria aangepast. De wijzigingen gaan over de essentiële dienstverlening, het 2e advies geneesheer bij crematie, het ophalen en verplaatsen van lichamen, de uitvaartdienst (max. 15 personen - kinderen tot en met 12 jaar en personeel en omkadering worden niet meegeteld) en de koffietafel (verboden). 

Publicatiedatum
donderdag 5 november 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: vergaderingen lokale bestuursorganen - overzicht (update)

Gezien de huidige gezondheidssituatie is het 'fysiek vergaderen' als uitgangspunt niet langer aan te houden. Het behoort tot de lokale autonomie om te beslissen over de wijze van vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan. Indien een lokaal of provinciaal bestuursorgaan kiest om digitaal te vergaderen, zijn er drie voorwaarden.

Meer informatie

Publicatiedatum
maandag 19 oktober 2020
Meer lezen

Recente FAQ's