Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

Update 5 juni: nieuwe richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Is jouw bestuur klaar om gelinkt te publiceren?

Lokale besturen moeten vanaf 30 juni 2021 bepaalde agenda’s, besluiten, besluitenlijsten en notulen gelinkt publiceren via hun eigen notuleringsoftware of via ‘Gelinkt Notuleren’.

Het programma ‘Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data’ (LBLOD) van ABB helpt lokale besturen de omslag te maken naar een gelinkte bekendmakingsmethode.  

Publicatiedatum
vrijdag 7 mei 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: tools om (geheim) digitaal te stemmen

Er zijn heel wat tools beschikbaar om (geheim) digitaal te stemmen. We lijsten een aantal tools op die lokale besturen mogelijks kunnen gebruiken, zonder daarbij een waardeoordeel uit te spreken over de voorgestelde tools.

Meer info

Publicatiedatum
donderdag 11 februari 2021
Meer lezen

Recente FAQ's