Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Vlaams Parlement neemt wijziging decreet lokaal bestuur aan

Op 15 februari 2023 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur aan. Het ontwerp van decreet wordt nu ter bekrachtiging naar de Vlaamse Regering gestuurd.

Meer informatie vind je in het parlementair dossier.

Publicatiedatum
donderdag 16 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Verplichte deontologische commissie in Vlaamse lokale besturen

Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaams Parlement keurde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. 

Publicatiedatum
woensdag 8 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Waarom meer werk verzetten dan nodig? Meld enkel wat moet in het Loket voor Lokale Besturen!

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten te melden, zoals besluitenlijsten van de gemeenteraad en van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, reglementen en verordeningen, rechtspositieregelingen, enzovoort. 

Publicatiedatum
maandag 23 januari 2023
Meer lezen

Recente FAQ's