Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: fysiek vergaderen: lokaal bestuur beslist autonoom

Het overlegcomité van 17 september 2021 versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden worden de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van de organen van de lokale besturen tot nader order opgeheven. De lokale besturen kunnen terug autonoom beslissen op welke wijze een fysieke vergadering mogelijk is en welke voorschriften daarbij in acht te nemen zijn.

Publicatiedatum
donderdag 23 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Voorwaarden vastgesteld voor digitaal of hybride vergaderen bij organen van de lokale besturen

De Vlaamse Regering hechtte op 10 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

Vanaf 1 september zijn de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria versoepeld.
De recentste wijzigingen gaan over de omvang van de uitvaartdienst en koffietafels.

Publicatiedatum
donderdag 2 september 2021
Meer lezen

Recente FAQ's