Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Een goed lokaal besluit, hoe ziet dat eruit?

Ben je op zoek naar inspiratie voor een nieuw reglement of wil je weten welke andere besturen al ervaring hebben met een bepaalde materie? Dan kan je sinds mei 2022 terecht in de besluitendatabank: een verzamelplaats voor meer dan 135.000 meldingsplichtige lokale reglementen, besluiten en besluitenlijsten. Maar hoe herken je een goed lokaal besluit? Gebruik onze 10 tips tijdens je zoektocht in de besluitendatabank!

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Is jouw bestuur klaar om gelinkt te publiceren?

Lokale besturen moeten sinds 30 juni 2021 bepaalde agenda’s, besluiten, besluitenlijsten en notulen gelinkt publiceren via hun eigen notuleringsoftware of via ‘Gelinkt Notuleren’.

Het programma ‘Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data’ (LBLOD) van ABB helpt lokale besturen de omslag te maken naar een gelinkte bekendmakingsmethode.

Publicatiedatum
zondag 18 september 2022
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering legt voorwaarden digitaal of hybride vergaderen vast voor de organen van de provincies

De Vlaamse Regering hechtte vandaag haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies. Dit na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State.

Publicatiedatum
vrijdag 2 september 2022
Meer lezen

Recente FAQ's