Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies: principiële goedkeuring

Op 22 april 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en vervolgens van de Raad van State.

Publicatiedatum
maandag 25 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal en hybride vergaderen via burgemeestersbesluit

In principe kan de gemeenteraad enkel digitaal of hybride vergaderen onder de uitzonderlijke omstandigheden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een aantal lokale besturen heeft haar huishoudelijk reglement nog niet aangepast waardoor zij niet langer digitaal of hybride kunnen vergaderen. Door de stijgende coronacijfers bestaat evenwel bij vele lokale besturen de noodzaak om digitaal of hybride te blijven vergaderen. Om dit voor elk lokaal bestuur mogelijk te maken, wordt toegestaan dat de burgemeester onder de huidige gezondheidssituatie een besluit kan nemen om digitaal of hybride te vergaderen. Deze mogelijkheid blijft bestaan voor vergaderingen tot en met 30 april 2022.

Er wordt met aandrang gevraagd aan de lokale besturen dat als zij digitaal of hybride willen blijven vergaderen, zij hun huishoudelijk reglement daartoe aanpassen. Meer informatie daarover is te vinden op de pagina over digitaal en hybride vergaderen.

 

Publicatiedatum
maandag 28 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Hoe pak je als lokaal bestuur het oneigenlijk gebruik van lachgas aan?

Uit een recente studie van het verkeersinstituut Vias blijkt dat 8% van de Belgische bestuurders toegeeft maandelijks minstens 1 maal te rijden na het gebruik van lachgas, vooral de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar (19%). In Vlaanderen gaat het zelfs om 1 op de 5 jonge mannelijke bestuurders (20%) die maandelijks lachgas gebruiken achter het stuur, vaak in combinatie met alcoholgebruik.

Hoe ga je hier als lokaal bestuur mee om? Het Agentschap Binnenlands Bestuur bundelt een aantal tools en informatiebronnen voor integrale aanpak van en handhaving tegen oneigenlijk gebruik van lachgas.

Lees meer.

Publicatiedatum
woensdag 9 maart 2022
Meer lezen

Recente FAQ's