Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

 • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
 • hun bevoegdheden;
 • de beraadslaging en stemming;
 • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Installatie van de nieuwe raden: omzendbrief en infosessies!

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt er heel wat voor de lokale besturen. Hoe pak je de installatievergadering best aan? Meer info vind je in de omzendbrief rond de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
Exello.net, ABB en VVSG organiseren bovendien samen infosessies die je op weg helpen.

Meer lezen
Meer lezen

Vernieuwing digitaal loket: instellen rechten

Vanaf maandag 10 september steekt het digitaal loket in een nieuw jasje. Dit doen we om de dienstverlening van ABB te verbeteren en digitaal te kunnen verruimen. Het digitaal loket laat lokale besturen nu al toe om besluiten, overzichtslijsten en BBC-rapportering digitaal te bezorgen.

Nieuw is dat we het mandatenbeheer integreren in het loket. De huidige functionaliteiten blijven dan weer behouden. Bovendien zal de 'look & feel' een stuk frisser ogen.

Iedere organisatie die gebruik maakt van het loket moet rechten toekennen aan de medewerkers die het nieuwe loket en bijhorende toepassingen zullen gebruiken. Lokale beheerders kunnen dit nu al doen zodat medewerkers vanaf de overschakeling onmiddellijk kunnen inloggen in de nieuwe toepassing.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe FAQ’s voor werking bestuur

ABB maakte werk van tien nieuwe FAQ’s over de werking van lokale besturen. Wat is nieuw?

 • Het behandelen van voorstellen van burgers.
 • Het opstellen en bewaren van notulen.
 • Het gebruik van audiovisuele media tijdens zittingen.
 • De communicatie over tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Het notuleren van mondelinge vragen.
 • Het beroep tegen provinciale beslissingen over buurtwegen.
 • De interpretatie van ‘beslissingen in extremis’.
 • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon.
 • Het toevoegen van agendapunten.
 • Wie keurt die agendapunten goed?

Tijdens het schrijven van die FAQ’s hielden we rekening met de principes van Heerlijk Helder communiceren om af te stappen van het ‘ambtenarees’. Geslaagd of niet? Laat het ons gerust weten.

Meer lezen

Recente FAQ's