Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie met betrekking tot de werking van de lokale besturen.

Meer concreet vind je in de rubrieken over de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten informatie over de installatie van de verschillende organen, de bevoegdheden, de wijze van oproeping, ….

Daarnaast besteden we in aparte rubrieken aandacht aan een aantal specifieke thema’s. De structurele onbestuurbaarheid komt aan bod evenals openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

De akten van voordracht kan je in een aparte rubriek raadplegen en downloaden

Tot slot bevat de rubriek FAQ een overzicht van veel gestelde vragen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Europese en andere internationale regelgeving gepubliceerd

Vanaf vandaag kan je de Europese en andere internationale regelgeving waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur bevoegd is voor de voorbereiding, de totstandkoming of de uitvoering, raadplegen op deze website.

Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen. Deze conceptnota omschrijft dus de manier waarop het organieke kader wordt uitgewerkt om de doelstellingen en randvoorwaarden van de integratie tussen OCMW en gemeente te kunnen realiseren, rekening houdend met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen.

Meer lezen
Meer lezen
Studiedag audit Vlaanderen sfeerbeeld

Audit Vlaanderen organiseert workshops monitoring

In 2014 ging Audit Vlaanderen van start met het uitvoeren van audits bij de lokale besturen. Samen met de gouverneurs en het Agentschap Binnenlands Bestuur stelden ze in elke provincie de  globale rapporten van deze bevraging voor. Deze studienamiddagen vonden plaats in maart en april 2016 en lokten in totaal meer dan 700 deelnemers.

De toelichting van de rapporten ging gepaard met praktijkgetuigenissen over:

Meer lezen

Recente FAQ's