Subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

De Vlaamse Regering stelde op 22 januari 2021 de juridische regels op voor een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties. De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra.

Op 25 maart 2022 legde ze de contouren van het op- en afschakelplan van de vaccinatiecentra vast. Vanaf 1 mei 2022 kwamen de vaccinatiecentra in een waakstandfase. Voor deze waakstandfase wordt voorzien in een vergoeding van 0,19 euro van het totale inwonersaantal dat door het vaccinatiecentrum wordt bediend.

Op 6 mei 2022 kondigde de Vlaamse Regering fase 1 van het op- en afschakelplan aan voor de periode van 22 mei 2022 tot en met 21 juni 2022. De Vlaamse Regering heeft meteen ook de vergoeding voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum tijdens deze fase 1 vastgelegd. Deze bedraagt 0,75 euro per inwoner per maand dat door het vaccinatiecentrum wordt bediend.

Voor de vergoeding van de kosten voor opschaling naar fase 2 besliste de Vlaamse Regering op 8 juli 2022 om een subsidie toe te kennen die per inwoner per maand 1,50 euro bedraagt.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Financiering (verlengde periode 01-05-2022 t.e.m. 31-12-2022): € 11.392.100

Aanwending

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra als vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties.

Uitbetaling

​De subsidie voor de periode van 01-05-2022 t.e.m. 31-12-2022 wordt uiterlijk op 30-04-2023 uitbetaald.

Rapportering

Deze subsidie is voor de penhoudende gemeente een werkingssubsidie. De penhoudende gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum door ze enkel in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-VC-PEN. Die rapportering is van belang voor een correcte monitoring van deze uitgaven.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-VC-PEN

Vraag en antwoord