Subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

De Vlaamse Regering heeft op 22 januari de juridische contouren vastgelegd voor een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties. De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra.

Op 4 juni besliste de Vlaamse Regering tot verlenging van de toekenning van deze subsidie tot 15 oktober 2021. 

De Vlaamse Regering besliste op 1 oktober tot verlenging van de toekenning van deze subsidie tot 31 december 2021. De verlenging is nodig door de beslissing om een extra vaccin toe te dienen aan alle 65-plussers, en de mogelijke noodzaak tot een bredere algemene toediening van een 3de boostervaccin. 

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Maximum financiering (initiële periode: 1 februari 2021 tot en met 31 juli 2021): 64.647.000,00 euro.

Maximum financiering (verlengde periode: 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021): 28.568.500 euro.

Maximum financiering (verlengde periode: 16 oktober 2021 tot en met 31 december 2021): 22.228.250 euro.

Aanwending

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra als vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties.

De subsidie heeft initieel betrekking op de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 juli 2021 en werd door de Vlaamse Regering een 1ste maal verlengd tot en met 15 oktober 2021, en een 2de maal tot en met 31 december 2021.

Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald per 2 maanden, met aanvang op 15 februari 2021.

De subsidie voor de periode van 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021 wordt uiterlijk op 15 oktober 2021 uitbetaald. 

De subsidie voor de periode van 16 oktober 2021 tot en met  31 december 2021 wordt uiterlijk op 31 januari 2022 uitbetaald. 

Rapportering

Deze subsidie is voor de penhoudende gemeente een werkingssubsidie. De penhoudende gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum door ze enkel in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-VC-PEN.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-VC-PEN

Vraag en antwoord