Subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

De Vlaamse Regering heeft op 22 januari de juridische contouren vastgelegd voor een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties. De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra.

Op 4 juni besliste de Vlaamse Regering tot verlenging van de toekenning van deze subsidie tot 15 oktober 2021. 

De Vlaamse Regering besliste op 1 oktober en 19 november 2021 tot verlenging van de toekenning van deze subsidie tot respectievelijk 31 december 2021 en eind april 2022 (zie de geconsolideerde versie van deze besluiten onder 'Meer info'). Die verlengingen kaderen binnen de beslissingen om een extra vaccin toe te dienen aan alle 65-plussers en de bredere algemene toediening van een 3de boostervaccin. 

De Vlaamse Regering heeft de contouren van het op- en afschakelplan van de vaccinatiecentra vastgelegd (zie het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2022 en de bijbehorende nota onder meer informatie). Vanaf 1 mei 2022 komen de vaccinatiecentra in een waakstandfase. Voor deze waakstandfase wordt voorzien in een vergoeding van 0,19 euro van het totale inwonersaantal dat door het vaccinatiecentrum wordt bediend. Wanneer de Vlaamse Regering fase 1 en fase 2 van het op- en afschakelplan afkondigt, zal meteen ook de vergoeding voor die fasen worden vastgelegd.

Op 6 mei kondigde de Vlaamse Regering fase I van het op- en afschakelplan aan voor de periode van 22 mei 2022 tot en met 21 juni 2022. De Vlaamse Regering heeft meteen ook de vergoeding voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum tijdens deze fase 1 vastgelegd. Deze bedraagt 0,75 euro per inwoner per maand dat door het vaccinatiecentrum wordt bediend.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag
 • Maximum financiering (initiële periode 01-02-2021 t.e.m. 31-07-2021): € 64.647.000
 • Maximum financiering (verlengde periode 01-08-2021 t.e.m. 15-10-2021 met betaaldatum 15-10-2021 en 31-12-2021 (saldo)): € 28.568.500
 • Maximum financiering (verlengde periode 16-10-2021 t.e.m. 31-12-2021 met betaaldatum 31-01-2022): € 22.231.500
 • Maximum financiering (verlengde periode 01-01-2022 t.e.m. 30-04-2022): € 46.229.200
 • Initiële financiering (verlengde periode 01-05-2022 t.e.m. 31-12-2022) € 11.392.100

Aanwending

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra als vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties.

De subsidie heeft initieel betrekking op de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 juli 2021 en werd door de Vlaamse Regering een 1ste maal verlengd tot en met 15 oktober 2021, een 2de maal tot en met 31 december 2021, een derde maal tot en met 30 april 2022 en een vierde keer tot en met 31 december 2022.

Uitbetaling
 • De subsidie wordt uitbetaald per 2 maanden, met aanvang op 15-02-2021.
 • De subsidie voor de periode van 01-08-2021 t.e.m. 15-10-2021 werd uiterlijk op 15-10-2021 uitbetaald. Het resterende saldo voor enkele vaccinatiecentra die langer openbleven dan aanvankelijk opgegeven, wordt op 31-12-2021 uitbetaald.   
 • De subsidie voor de periode van 16-10-2021 t.e.m. 31-12-2021 wordt uiterlijk op 31-01-2022 uitbetaald. 
 • De subsidie voor de periode van 01-01-2022 t.e.m. 30-04-2022 wordt uiterlijk op 31-05-2022 uitbetaald.
 • De subsidie voor de periode van 01-05-2022 t.e.m. 31-12-2022 wordt uiterlijk op 30-04-2023 uitbetaald.

Rapportering

Deze subsidie is voor de penhoudende gemeente een werkingssubsidie. De penhoudende gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum door ze enkel in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-VC-PEN. Die rapportering is van belang voor een correcte monitoring van deze uitgaven.

Boekingswijze
 • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
 • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 • ESC: 300 Vlaamse overheid
 • Externe rapporteringscode: ABB-VC-PEN

Vraag en antwoord