Subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van vaccinatieteams in vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering heeft op 12 februari 2021 de juridische contouren vastgelegd voor een correcte vergoeding van de kosten die lokaal gemaakt worden om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen.

De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra toe aan de zorgraden en de penvoerende organisaties die als begunstigden zijn opgenomen in de bijlage bij het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021.

De subsidie heeft initieel betrekking op de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 juli 2021. Op 4 juni besliste de Vlaamse Regering tot verlenging van de toekenning van deze subsidie tot 15 oktober 2021.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Maximum financiering (initiële periode: 1 februari 2021 – 31 juli 2021): 112.634.177 euro (127.884.177 euro – 15.250.000 euro voorschot).

Maximum financiering (verlengde periode: 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021): 25.634.434 euro.

Aanwending

Voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

Uitbetaling

De totale subsidie bevat forfaitaire vergoedingen voor het programmamanagement, de medische en farmaceutische expertise, de mobiele teams en het HR-management en een vergoeding voor de verpleegkundige handelingen die afhankelijk is van het aantal gevaccineerde burgers. De minimale subsidie van 107.637.810 euro is gebaseerd op een vaccinatiegraad van 70% van de te vaccineren inwoners.

De subsidie voor de initiële periode (1 februari 2021 – 31 juli 2021) wordt in 3 voorschotten uitbetaald:

  • 25% uiterlijk op 5 maart 2021;
  • 30% uiterlijk op 25 april 2021;
  • 45% uiterlijk op 25 juni 2021.

Indien de vaccinatiecentra na 31 juli 2021 nog operationeel zijn, kan het derde voorschot van 45% opgesplitst worden in meerdere voorschotten. Indien een hogere vaccinatiegraad dan 70% bereikt wordt, zal er een te betalen saldo zijn voor de verpleegkundige handelingen à rato van het aantal gevaccineerde burgers hoger dan 70%. Het saldo wordt afgerekend na sluiting van het vaccinatiecentrum.

De forfaitaire subsidie voor de periode 1 augustus 2021 – 15 oktober 2021 wordt betaald in één bedrag van 100%, op uiterlijk 25 juli 2021. Die middelen worden toegevoegd aan de enveloppes die werden toegekend in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021. De begunstigden komen enkel in aanmerking voor deze subsidie wanneer de vaccinatiecentra geopend blijven tot 15 oktober 2021. Wanneer het Agentschap Zorg en Gezondheid toelaat om vaccinatiecentra vroeger dan 15 oktober 2021 te sluiten, komen de desbetreffende centra alsnog in aanmerking voor een pro-rata financiering.

Rapportering

Er wordt geen rapportering opgelegd. De Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de mogelijkheid om ter plaatse controles uit te voeren op de financiële stukken.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid