Fusie van gemeenten: draaiboek

Het draaiboek fusies biedt handvaten aan de gemeenten die vrijwillig willen fuseren om dit belangrijke veranderingstraject te begeleiden. Het is de bedoeling van dit draaiboek om de verschillende aspecten van een fusie te ontsluiten, door op generiek niveau en per deelthema aan te geven:

  • Welke handelingen zijn noodzakelijk?
  • Wat bepaalt het regelgevend kader?
  • Welke elementen moeten de gemeenten zeker regelen?
  • Met welke timing moeten ze rekening houden?

Indien relevant vullen we dit aan met de nodige contactgegevens van sectorexperts, FAQ’s, praktijkvoorbeelden, stappenplannen, ….

Het draaiboek is een dynamisch gegeven, dat tot stand komt op basis van de impactanalyse die de experten binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), maar ook de sectoradministraties van de Vlaamse en federale overheid - in samenspraak met de VVSG – uitvoeren. Om voorbereid te zijn op nieuwe fusies van gemeenten loopt een nieuwe impactanalyse. Hierdoor ondergaat het draaiboek regelmatig wijzigingen. Bekijk de tabel met aanpassingen aan het draaiboek.