Regelgeving

Meer lezen

Aanvullend protocol bij het Europees Handvest Lokale Autonomie

Datum regelgeving
16 november 2009
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Wegen - Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen

Datum regelgeving
8 mei 2009
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

OCMW-decreet van 19 december 2008

Datum regelgeving
19 december 2008
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2008/10 - Sectoraal akkoord 2008-2013

Datum regelgeving
21 november 2008
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief IBZ 2008 - Reglement burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit

Datum regelgeving
18 september 2008
Thema
Personeel
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 over erediensten, kerkfabrieken en instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

Datum regelgeving
2 juli 2008
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008

Datum regelgeving
27 juni 2008
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Koninklijk besluit minimale voorwaarden toekenning jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen

Datum regelgeving
5 juni 2008
Thema
Personeel
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Decreet over vestiging, invordering en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen

Datum regelgeving
30 mei 2008
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2008/01 - toepassing Eredienstendecreet

Datum regelgeving
22 februari 2008
Thema
Erediensten
Meer lezen

Pagina's