Rechtspositieregeling personeel OCMW

Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Datum regelgeving
12/11/2010
Publicatiedatum Staatsblad
03/12/2010
Omschrijving

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn