Print

Omzendbrief BA 2003/02 - afschaffing jaarlijkse herwaardering van de materiële, vaste activa van de intercommunales en gemeentebedrijven

Officiële opschrift
Omzendbrief BA 2003/02 van 25 april 2003 betreffende de afschaffing van de jaarlijkse herwaardering van de materiële, vaste activa van de intercommunale verenigingen en van de gemeentebedrijven
Publicatiedatum Staatsblad
02/06/2003
Omschrijving

Deze omzendbrief schaft voor de intergemeentelijke verenigingen en gemeentebedrijven de verplichte jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa af en geeft aan hoe de betrokken herwaarderingsmeerwaarden op het passief van de balans afgebouwd moeten worden.