Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet

Officiƫle opschrift
Decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (citeeropschrift: "Het lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011")
Datum regelgeving
8 juli 2011
Publicatiedatum Staatsblad
25 augustus 2011
Omschrijving

Op 8 juli 2011 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en het bijzonder decreet tot aanvulling van voornoemd decreet bekrachtigd en afgekondigd.

Beide decreten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2011.

Verwante onderwerpen
Verwante beslissingen Vlaamse Regering