Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging