Decreet bewijs van taalkennis

Officiële opschrift
Decreet van 18 november 2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
Datum regelgeving
18 november 2011
Publicatiedatum Staatsblad
16 december 2011
Omschrijving

Dit decreet geeft de Vlaamse Regering de bevoegdheid om te bepalen welke niveaus van kennis van het Nederlands vereist zijn voor het personeel van de Vlaamse lokale besturen (behalve de faciliteitengemeenten) en welke attesten daarvoor in aanmerking genomen worden.