COVID-19: compensatie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen.
Datum regelgeving
20 november 2020
Publicatiedatum Staatsblad
16 december 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering besliste op 20 november 2020 om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de financiering van initiatieven die instaan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod voor de noodopvang van schoolkinderen. Zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode kan het nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen.