Print

Besluit Vlaamse Regering inzake de volksraadpleging (provincie)

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende de organisatie van een provinciale volksraadpleging
Publicatiedatum Staatsblad
26/02/2019
Omschrijving

Dit besluit bevat nadere regels over de organisatie van een provinciale volksraadpleging.