Besluit Vlaamse Regering inzake de akten van het lokaal bestuur, de politie- en hulpverleningszones

Officiƫle opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones
Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Datum regelgeving
20 april 2018
Publicatiedatum Staatsblad
11 mei 2018
Omschrijving

Dit besluit bevat nadere regels over de bekendmaking en raadpleegbaarheid van de besluiten en stukken van het lokaal bestuur, de politie- en hulpverleningszones. Daarnaast bevat het bepalingen over de wijze waarop reglementen en verordeningen moeten worden bijgehouden in het register.