Begraafplaatsen en lijkbezorging - Wet van 20 augustus 1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake het vervoer van lijken en van de Bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 26 oktober 1973

Datum regelgeving
20 augustus 1981
Publicatiedatum Staatsblad
29 oktober 1981