Begraafplaatsen en lijkbezorging - Koninklijk besluit van 8 maart 1967 houdende reglement inzake het intra-Benelux vervoer van lijken

Datum regelgeving
8 maart 1967
Publicatiedatum Staatsblad
23 juni 1967