Regelgeving

Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering aanwijzing Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen

Datum regelgeving
10 december 2021
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten tot 30/4/2022

Datum regelgeving
26 november 2021
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

Datum regelgeving
22 oktober 2021
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief KBBJ/ABB 2021/1 overgang activiteiten

Datum regelgeving
1 oktober 2021
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering geboorteverlof

Datum regelgeving
24 september 2021
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen

Datum regelgeving
10 september 2021
Thema
Strategische projecten
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering verhoging eindejaarstoelage VIA6

Datum regelgeving
10 september 2021
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering maatregelen COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling

Datum regelgeving
12 maart 2021
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: subsidie collectief transport naar een vaccinatiecentrum

Datum regelgeving
10 februari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025

Datum regelgeving
29 januari 2021
Thema
Strategische projecten
Financiering
Meer lezen

Pagina's