Regelgeving

Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Datum regelgeving
25 juni 2021
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Relance: projectsubsidie zomerscholen 2021

Datum regelgeving
25 juni 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Relance: subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Datum regelgeving
4 juni 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering maatregelen COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling

Datum regelgeving
12 maart 2021
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Relance: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten

Datum regelgeving
26 februari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: subsidie collectief transport naar een vaccinatiecentrum

Datum regelgeving
10 februari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025

Datum regelgeving
29 januari 2021
Thema
Strategische projecten
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Datum regelgeving
22 januari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG

Datum regelgeving
4 december 2020
Thema
Strategische projecten
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: compensatie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020

Datum regelgeving
20 november 2020
Thema
Financiering
Meer lezen

Pagina's