Overzicht rechtsgedingen

Titel Datum uitspraakoplopend sorteren
Raad van State – Arresten nrs. 242.087 & 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 67/2018 van 7 juni 2018 - Prejudiciële vraag - Overlegcomité gemeente/OCMW in de randgemeenten en Voeren 07/06/2018
Raad van State - Arrest 241.517 van 17 mei 2018 - Registratie van aanvragen van inwoners om voor een bepaalde periode in het Frans te worden bediend 17/05/2018
Raad van State - Arrest 241.435 van 8 mei 2018 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 08/05/2018
Raad van State - Arrest 240.994 van 13 maart 2018 - Lokaal Personeel - Beëindiging stage wegens ongeschiktheid 13/03/2018
Raad van State – Arrest nr. 240.939 van 7 maart 2018 – Schorsing niet-benoeming tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 07/03/2018
Raad van State - Arrest 240.886 van 5 maart 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - (On)duidelijkheid voorstel beslissing tuchtoverheid 05/03/2018
Raad van State - Arrest 240.753 van 20 februari 2018 - Benoeming burgemeester 20/02/2018
Raad van State - Arrest 240.472 van 16 januari 2018 - Benoeming burgemeester 16/01/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 109/2017 van 5 oktober 2017 - Beroep tot vernietiging - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 05/10/2017
Raad van State - Arrest 238.583 van 20 juni 2017 - Beroepscommissie voor tuchtzaken - Tuchtstraf 20/06/2017
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 66/2017 van 1 juni 2017 – Rolnummer 6384 - Prejudiciële vraag - Artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales – Algemene belastingvrijstelling voor intercommunales 01/06/2017
Raad van State - Arrest 238.269 van 19 mei 2017 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 19/05/2017
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 59/2017 van 18 mei 2017 - Rolnummer 6343 – Beroep tot vernietiging - Subsidiëring aan de lokale besturen - Vlaams Gemeentefonds 18/05/2017
Raad van State - Arrest 237.773 van 24 maart 2017 - Onteigening 24/03/2017
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 14/2017 van 9 februari 2017 – Rolnummer 6337 – Prejudiciële vraag - Crematie - Betaling van de honoraria van de beëdigd geneesheer bij het overlijden van een persoon die in een ander Gewest is gedomicilieerd 09/02/2017
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Benoeming burgemeester 30/01/2017
Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan 06/12/2016
Raad van State - Arrest 235.613 van 12 augustus 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken 12/08/2016
Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester 13/07/2016

Pagina's