Overzicht rechtsgedingen

Titeloplopend sorteren Datum uitspraak
Raad van State - Arrest nr. 246.709 van 17 januari 2020 – Beroep tot nietigverklaring – Tuchtprocedure 17/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.706 van 17 januari 2020 - Vordering tot schorsing/Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 17/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.613 van 14 januari 2020 – Vordering tot schorsing – Tuchtprocedure 14/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.543 van 3 januari 2020 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 03/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan 06/12/2016
Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester 13/07/2016
Raad van State - Arrest nr. 235.072 van 14 juni 2016 - Beroep tot vernietiging - Lokaal personeel - Niet verlenging contract 14/06/2016
Raad van State - Arrest 245.861 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019
Raad van State - Arrest 245.860 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019
Raad van State - Arrest 245.843 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - vermindering van subsidie 22/10/2019
Raad van State - Arrest 244.753 van 11 juni 2019 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 11/06/2019
Raad van State - Arrest 244.131 van 2 april 2019 - Beroep tot vernietiging - Kerkfabriek 02/04/2019
Raad van State - Arrest 243.838 van 24 mei 2016 - Onteigening 24/05/2016
Raad van State - Arrest 243.002 van 20 november 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Vernietiging tuchtstraf ontslag van ambtswege 20/11/2018
Raad van State - Arrest 242.541 van 5 oktober 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Geen verbod om, wanneer de redelijke verhouding van evenredigheid van een opgelegde tuchtstraf betwist wordt, bij beoordeling rekening te houden met de ontstentenis van formele verantwoording van die verhouding 05/10/2018
Raad van State - Arrest 242.101 van 13 juli 2018 - Onteigening - Machtiging - Realisatie van het onteigeningsplan ter uitvoering van ruimtelijk uitvoeringsplan 13/07/2018
Raad van State - Arrest 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest 242.087 van 10 juli 2018 - Optreden gemeenteraad bij beroep nietigverklaring benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest 241.517 van 17 mei 2018 - Registratie van aanvragen van inwoners om voor een bepaalde periode in het Frans te worden bediend 17/05/2018
Raad van State - Arrest 241.435 van 8 mei 2018 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 08/05/2018

Pagina's