Print

Cijfer in de kijker

Coverafbeelding Cijfer in de kijkerCijfer in de kijker is een nieuw initiatief van ABB. Op regelmatige basis verschijnt een editie waarin we telkens een bepaald cijfergegeven meer in detail bestuderen. Het is een aanvulling op de Vlaamse profielschets die eenmaal per jaar verschijnt.

Investeringen lokale besturen nader bekeken

Op een paar uitzonderingen na, passen alle lokale besturen sinds 1 januari 2014 de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. In een nieuwe editie van Cijfer in de kijker schetsen we een beeld van de investeringen die de lokale besturen deden in 2014 en 2015. Hieruit blijkt dat de investeringen van de lokale besturen op peil blijven. Tegelijk stellen we vast dat vanaf 2014 de schulden dalen.