Plan Samenleven: ondersteuning voor lokale besturen

Samenleven in diversiteit is niet altijd eenvoudig. Het vraagt inspanningen van elke burger en het vraagt een duidelijk en gepast beleid vanuit de overheid.

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid vanuit duidelijke doelstellingen en welomlijnde acties lokale besturen efficiënter en effectiever ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Het Plan Samenleven definieert 7 doelstellingen en bakent 24 acties af waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden.

De acties gaan steeds gepaard met een vooraf bepaalde kwantificeerbare doelstelling (prestatie-indicatoren). 

De nadruk ligt op lokale autonomie.

De effectiviteit en vooruitgang zal regelmatig worden opgevolgd om de concrete resultaten van samenleven in Vlaanderen weer te geven.

Het Plan Samenleven  kadert binnen het geactualiseerde horizontaal integratie- en gelijkekansenbeleidsplan.

Welomlijnde acties

Concreet gaat het om acties die inzetten op:

  • het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
  • het versterken van het Nederlands
  • het versterken van competenties
  • activering naar de arbeidsmarkt
  • het versterken van netwerken van burgers
  • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

Focus

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep.

Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bv. herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.