Print

Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Omzendbrief overgang activiteiten - gevolgen voor personeel

Op 1 oktober 2021 deelde de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur de omzendbrief mee aan de Vlaamse Regering over de rechtsgevolgen en de arbeidsvoorwaarden van het contractueel personeel dat naar een lokaal of provinciaal bestuur overgaat na een overgang van activiteiten van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitbreiding geboorteverlof statutaire personeelsleden lokale besturen

De Vlaamse Regering breidt het geboorteverlof van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen en provincies uit tot:

  • 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021
  • 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023
Publicatiedatum
maandag 27 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Verhoging eindejaarstoelage publieke sector (VIA6)

In navolging van het zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering op 10 september 2021 definitief de wijzigingen van de rechtpositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 goed. Hierdoor hebben de VIA-personeelsleden recht op een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6 % van het jaarsalaris.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen

Recente FAQ's