Print

Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Wijziging adoptieverlof

Op 26 september 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof. Deze wet wijzigt de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 op de volgende punten:

De regels inzake adoptieverlof worden als volgt versoepeld/uitgebreid:

dinsdag 5 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt drie nieuwe leden

De Beroepscommissie is samengesteld uit drie leden, die de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur benoemt voor een hernieuwbare periode van zes jaar. 

De Beroepscommissie bestaat uit:

  1. een voorzitter;
  2. een assessor die in een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werkt;
  3. een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht.

Interesse? Solliciteren kan tot uiterlijk 23 januari 2019 bij de griffie van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.

vrijdag 11 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Uitsluitingen zorgkrediet en onbetaald verlof

In de nieuwsbrief van 28 april 2017 informeerden we over nieuwe verlofregelingen voor het personeel van de lokale besturen. Ondertussen worden deze regelingen, meer bepaald het Vlaamse zorgkrediet en het recht op onbetaald verlof, volop ingeschreven in de lokale rechtspositieregelingen.

Een aantal van die beslissingen stuiten echter op een toezichtmaatregel voor wat betreft de ingeschreven uitsluitingsmogelijkheden. Een verduidelijking dringt zich op.

Meer info

vrijdag 23 maart 2018
Meer lezen

Recente FAQ's