Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

De rechtspositieregeling (artikel Impuls)

De lokale besturen hebben het moeilijk om geschikt personeel aan te werven, terwijl er een 'war on talent' aan de gang is op de arbeidsmarkt. In de derde editie van 2022 heeft Impuls magazine het over de rechtspositieregeling. Je vindt een overzicht met wat in de huidige regelgeving al mogelijk is om de concurrentie aan te gaan en verbetervoorstellen worden onderzocht.

Publicatiedatum
woensdag 5 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Prangend tekort aan maatschappelijk werkers bij de lokale besturen (artikel Impuls)

Onze samenleving is de laatste decennia grondig veranderd en onder druk te komen staan. Dit zorgt voor een toename van individuele problemen, waardoor mensen zich steeds vaker wenden tot het lokaal bestuur voor steunmaatregelen. Hierdoor is er een grotere vraag naar maatschappelijk werkers, met een sterk toenemende druk op de arbeidsmarkt tot gevolg. De lokale besturen hebben veel moeite om de openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers ingevuld te krijgen. In de derde editie van 2022 gaat Impuls magazine hier dieper op in.

Publicatiedatum
woensdag 5 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Dienstvrijstelling vaccinatie

De herfstvaccinatie tegen COVID-19 is momenteel volop aan de gang. Sommige vaccinatiecentra zijn alleen open tijdens de kantooruren. In afwachting van een maatregel van de federale overheid om de werknemers vaccinatieverlof toe te kennen, kunnen de lokale en provinciale besturen beslissen om zowel hun statutaire als hun contractuele personeelsleden dienstvrijstelling te verlenen. Dit voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsing.

Publicatiedatum
dinsdag 4 oktober 2022
Meer lezen

Recente FAQ's