Print

Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Uitsluitingen zorgkrediet en onbetaald verlof

In de nieuwsbrief van 28 april 2017 informeerden we over nieuwe verlofregelingen voor het personeel van de lokale besturen. Ondertussen worden deze regelingen, meer bepaald het Vlaamse zorgkrediet en het recht op onbetaald verlof, volop ingeschreven in de lokale rechtspositieregelingen.

Een aantal van die beslissingen stuiten echter op een toezichtmaatregel voor wat betreft de ingeschreven uitsluitingsmogelijkheden. Een verduidelijking dringt zich op.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering 5 mei 2017

Op vrijdag 5 mei 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen en stemt ze in met de principes uit de visienota 'Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties'.

Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingen verlofregeling personeel lokale besturen

De laatste maanden werden meerdere wijzigingen doorgevoerd aan de verlofregeling van het personeel van de lokale besturen. Een overzicht dringt zich op.

Meer lezen

Recente FAQ's