Erfdienstbaarheid

Wat is het?

Een erfdienstbaarheid rust op een onroerend goed. Het is een last die dient voor het gebruik en het nut van een ander onroerend goed. Voorbeelden zijn:

  • het recht van doorgang;
  • het recht van waterleiding;
  • het verbod om te beplanten;
  • het recht van uitzicht.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad verleent of verkrijgt in principe een erfdienstbaarheid.

OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over de erfdienstbaarheid.

Eredienst

De kerkraad verkrijgt of kent een erfdienstbaarheid toe.

 

Aandachtspunten?

Als je een erfdienstbaarheid vestigt op een onroerend goed, dan vereist dat geen bodemattest. Dat is wel het geval als het gepaard gaat met de verkoop van een deel van het perceel.