Concessie

Wat is het?

Een domeinconcessie is een tijdelijk huurrecht op een gedeelte van het openbaar of privédomein van de overheid. De overheid kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen voor het algemeen belang.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad beslist over de contractvoorwaarden voor concessies van meer dan negen jaar.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de concessies.

OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) beslist over de contractvoorwaarden voor concessies van meer dan negen jaar.

Het vast bureau verleent de concessies.

Eredienst

De kerkraad beslist over de concessie.

 

Aandachtspunten?

Voldoende publiciteit over de concessie waarborgt de mededinging en transparantie. Zo krijgen alle mogelijk geïnteresseerden de kans om een bod te doen.

Het bevoegde orgaan bepaalt de minimumprijs van de concessie op basis van de huurwaarde uit een schattingsverslag.