Print

Beheer

Bij het beheer van het patrimonium houdt het lokale bestuur rekening met de geldende wetgeving en de voorziene procedures. De voormelde verrichtingen bevatten daarover meer uitleg. Ook kan u telkens enkele voorbeeldbesluiten vinden. 

Hieronder kan u een schema vinden met de bevoegdheden van de raad en het uitvoerend orgaan van de lokale besturen. Verder kan u meer informatie vinden over de termen ‘daden van beschikking’ en ‘daden van beheer’. Er wordt ook ingegaan op de ingebruikname van het openbaar domein.

Als de uitleg bij de voormelde verrichtingen het heeft over de kerkfabriek en kerkraad, geldt die uitleg ook voor de andere erediensten.  De benaming varieert naargelang de eredienst:

  • kerkfabriek: rooms-katholieke kerkfabriek, protestantse kerkgemeente, orthodoxe kerkfabriek, islamitische gemeenschap, anglicaanse kerkfabriek, Israëlitische gemeente;
  • kerkraad: bestuursraad, kerkfabriekraad, comité.