Begraven en cremeren

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de basisreglementering voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging in Vlaanderen.

De huidige Vlaamse wetgeving regelt:

  • de oprichting en de sluiting van een begraafplaats;
  • het toekennen van concessies voor graven en columbaria;
  • de manieren en modaliteiten van begraving en het oprichten van grafzerken;
  • het verlenen van de toelating voor crematie (verlof tot crematie);
  • belastingen op de wijzen van lijkbezorging;
  • toelating tot opgraving en herbegraving van stoffelijke resten of urnen.

De Vlaamse overheid bepaalt eveneens allerlei voorwaarden voor bv. doodskisten, crematie, de oprichting en het beheer van een crematorium, ...

De aangelegenheden voor begraving en lijkbezorging worden verder door gemeentelijke reglementen geregeld. Op de gemeentelijke beslissingen en uitvoering wordt toezicht uitgeoefend door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Verwante inhoud