Print

Patrimonium

Lokale besturen stellen uiteenlopende verrichtingen bij het beheer van hun patrimonium. De rubriek ‘Beheer’ gaat daar dieper op in. Per verrichting kan u uitleg vinden over de geldende wetgeving en de procedure. Ook kan u telkens enkele voorbeeldbesluiten vinden.  

De rubriek ‘Begraafplaatsen en Lijkbezorging’ bevat een overzicht van de geldende regelgeving, uitleg en voorbeelddocumenten over bijvoorbeeld de laatste wilsbeschikking.

De specifieke procedure voor onteigeningen wordt in een aparte rubriek behandeld.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

De Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit bij Vlaams Onteigeningsdecreet principieel goed

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Onteigeningsdecreet. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Er wordt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitgewerkt die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt.

Meer lezen
Meer lezen

Decreet over onteigening voor het algemeen nut bekrachtigd en afgekondigd

Op vrijdag 24 februari heeft de Vlaamse Regering het decreet over onteigening voor het algemeen nut bekrachtigd en afgekondigd. Dit decreet werd op 15 februari door het Vlaams Parlement aangenomen.

Meer lezen
Meer lezen

Ontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut definitief goedgekeurd

Op vrijdag 21 oktober heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut definitief goedgekeurd. Dit gaat nu ter behandeling naar het Vlaams Parlement.

Meer lezen

Recente FAQ's