Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
842 Gemeenteraadszittingen - Notulering mondelinge vragen
748 Lokale overheden - Opeisingsrecht verlaten gebouwen
725 Over de toepassing van art. 27, §2, van het Gemeentedecreet
580 Faciliteitengemeenten Brusselse Rand - Taalgebruik officiële documenten
557 Lokale besturen - Het aanvaarden van schenkingen en legaten
525 Gemeente Linkebeek - Bestuurlijke onwettelijkheden
512 Lokale overheden - Uithangen regenboogvlag op 17 mei
497 Gemeentebesturen - Afsprakennota tussen gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen
390 Sint-Genesius-Rode - Vermeend anti-Vlaams beleid
337 Lokale overheden - Toepassing taalwetgeving
252 Lokale overheden - Toepassing richtlijnen voor de bevlagging van de openbare gebouwen en de uitvoering van het Vlaamse volkslied op 11 november
184 Werfborden BREEAM - Taalwetgeving
146 Benoeming nieuwe burgemeester Hasselt - Duurtijd procedure
97 Structurele onbestuurbaarheid gemeenten - Stand van zaken
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
962 Het gebruik van sociale media door lokale besturen
742 Laatste wilsbeschikking - Digitale registratie
702 Faciliteitengemeenten - Administratief toezicht (2)
699 Gemeenteraadszittingen - Klachten met betrekking tot de vragenprocedure
698 Gemeenteraadszittingen - Notulering mondelinge vragen
675 App Pokémon Go - Neveneffecten op populaire ontmoetingsplaatsen

Pagina's