Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1538 Over de resultaten van de stadsmonitor
1526 Over de conclusies en acties naar aanleiding van de stadsmonitor
1134 Samenstelling van de nieuwe gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen
548 Polder Land van Waas - Rol gouverneur/deputatie bij behandeling klachten
522 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Bestuurlijk toezicht
475 Misbruik van wapenschild en logo door lokale en provinciale mandatarissen - Klachten
475 Over het integriteitsbeleid bij lokale besturen
468 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Lokale besturen en entiteiten
446 Over mogelijke belangenvermenging bij bouwprojecten aan de kust
443 Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers
412 Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Verkiesbaarheidsvoorwaarden
410 Besluiten gemeenteraad - Bestuurlijk toezicht
406 Gemeenteraad - Besluitvorming bij staking van stemmen
310 Verspreiding van folders in het Arabisch - Taalwetgeving
297 College van burgemeester en schepenen - Taakverdeling
253 Decreet lokaal bestuur - Vergaderingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
252 Gemeentebesturen - Mandaatswissels
248 Personen met een beperking - Gemeentelijke en stedelijke adviesraden
216 Lokale besturen - Gendergelijkheid
189 Over agressie tegenover lokale mandatarissen

Pagina's