Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
876 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
793 Over de participatie van burgers door de agendering van voorstellen en vragen op de gemeenteraad
774 Over de niet-benoeming van vier op de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel
739 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
592 Over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
573 Over de gevolgen van een beroep tegen een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de installatievergadering van een nieuwe gemeenteraad
511 Over de installatie van de nieuwe gemeenteraden
306 Decreet Lokaal Bestuur - Familiale onverenigbaarheden in faciliteitengemeenten
305 Gemeenteraadsleden - Rangorde
218 Voornaamsveranderingen - Evolutie
164 Installatie nieuwe gemeenteraden - Voordrachtsakten
163 Over de ondertekening van de voordrachtsakten voor uitvoerende mandaten bij de lokale en provinciale besturen
144 Gemeenteraad - Fractievorming na verkiezingen
108 Gemeenteraadscommissies - Oprichting en samenstelling
79 Installatie nieuwe gemeenteraden - Zittende gemeenteraadsvoorzitter
67 Lokale overheden - Toepassing bestuurstaalwetgeving - Verspreiding folder in andere taal door Fost Plus
65 Decreet Lokaal Bestuur - Aanduiding gemeenteraadsleden voor raden van bestuur
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1538 Over de resultaten van de stadsmonitor

Pagina's