Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
475 Over het integriteitsbeleid bij lokale besturen
446 Over mogelijke belangenvermenging bij bouwprojecten aan de kust
443 Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers
189 Over agressie tegenover lokale mandatarissen
183 Over agressie tegen lokale mandatarissen
137 Over het niet nemen van initiatieven in het kader van structurele onbestuurbaarheid van gemeenten
101 Provinciaal beleid - Effect van provinciale mandaatwissels
100 Lokaal beleid - Effect van lokale mandaatwissels
89 Herstel wettelijkheid Linkebeek - Opstart tuchtprocedure
82 Gemeenteraad - Voorzitterschap
78 Over de cyberveiligheid bij lokale besturen
74 Gemeentelijke adviesraden - Welzijn, Sociale zaken en Armoedebestrijding
72 Lokale besturen - Adviesraden welzijn, sociale zaken en armoedebestrijding
67 Witboek Bestuur - Decreetsevaluatie
67 Witboek Bestuur - Decreetsevaluatie
45 Gemeentedecreet - Inzagerecht gemeenteraadsleden
36 OCMW's - Bekendmaking van reglementen
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2040 Over de actuele ontwikkelingen m.b.t. de benoeming van een burgemeester in Linkebeek
2032 Over de stand van zaken in het dossier van de benoeming van de burgemeester van Linkebeek
2014 Over de niet-benoeming van de laatst door de Franstalige meerderheid voorgedragen kandidaat als burgemeester van Linkebeek

Pagina's