Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1577 het kader en de invulling van het 'right to challenge'-principe
1494 Over de betrokkenheid en de participatie van burgers en middenveld bij de uittekening van het beleid door steden en gemeenten
1184 Over het aantal gemeenteraden dat gedurende het eerste jaar van de lokale bestuursperiode ontslag neemt uit zijn of haar mandaat
1168 Over het statuut van gemeenteraadsleden
721 Over de implementatie van de constructieve motie van wantrouwen bij de lokale besturen
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
225 Coronacrisis - Telefonische bereikbaarheid oudere inwoners
201 Gemeenteraden - Werking
181 Gemeentemandatarissen - Ontslag
180 Lokaal beleid - Experimentele vormen van inspraak, betrokkenheid en cocreatie
131 Nieuwe gemeenteraadsleden - Vervangingen
126 Schriftelijke vragen gemeenteraadsleden - Antwoordtermijn
107 Over interbestuurlijke samenwerking
103 Gemeentelijke volksraadpleging - Wettigheidscontrole
100 Nieuw verkozen lokale mandatarissen - Ondersteuning
90 Over de gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 10 oktober 2019 tot vernietiging van de bepalingen tot schrapping van de mogelijkheid voor burgers om onder bepaalde voorwaarden in rechte op te treden namens de gemeente of de provincie
83 Lokale overheden - Toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting
56 Voorbereiding gemeenteraadszitting - Terbeschikkingstelling beleidsdocumenten

Pagina's