Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
54 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) - Deontologische commissie
36 Coronapandemie - Bevoegdheden burgemeesters
7 Gemeenteraad - Agendering agendapunten door raadsleden
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3260 Over het klaarblijkelijke geknoei met reservelijsten voor de coronavaccinatie waarmee een burgemeester erin slaagde zichzelf en haar entourage vroegtijdig te laten vaccineren
3259 Over de praktijkgids ter implementatie van het 'right to challenge'
3126 Over de communicatie van de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de Vlaamse vaccinatiecampagne
3070 Over het advies van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen met betrekking tot de digitale organisatie ervan
2909 Over rebellerende burgemeesters in het licht van de coronalockdown
2799 Over de drietalige gemeentelijke communicatie van de gemeente Zaventem over het coronavaccinatiecentrum
2793 Over de promotie van taalregistratie in de faciliteitengemeente Kraainem
1562 Over de participatiedemocratie in Vlaanderen
1306 Over de toepassing van de taalwet in het kader van het coronavaccinatiebeleid
1009 Over de organisatie van gemeenteraadszittingen
835 Over de rol van de lokale besturen voor een veilige heropening van winkels en een veilige organisatie van lokale evenementen
708 Over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie
685 Over de avondklok als maatregel om de orde te handhaven
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
391 Gemeenteraadsleden die hun fractie verlaten - Evolutie
389 Vrouwelijke lokale mandatarissen - Moederschapsrust

Pagina's