Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Marnic De Meulemeester
Politieke partij
Open VLD
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
1 282
Datum
dinsdag 23 februari 2016