Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3186 Over de federale coronasteun aan OCMW's
3033 Over het vernietigingsberoep door de gemeente Tessenderlo met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage van lokale besturen
2436 Over gemeentelijke autonomie bij aanwending van de middelen uit het Noodfonds
2429 Over bijkomende middelen voor lokale besturen vanuit het Noodfonds
340 Vrijwaring open ruimte door gemeentebesturen - Financieringslijn
317 Over de fusiebonus in het kader van de schaalvergroting van lokale besturen
299 Over de bestemming van de middelen uit het openruimtefonds voor de lokale besturen
287 Lokale besturen - Belasting op pylonen
271 Over de schaalvergroting bij lokale besturen en het vermijden van 'donutfusies'
264 Coronacrisis - Financiële gevolgen voor de lokale besturen
248 Lokale overheden - Subsidies voor doelgroepmedewerkers voor milieugerelateerde taken
246 Plaatsrechten kermissen - Teruglopende lokale inkomsten (2)
133 Over de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdragen van Vlaamse steden en gemeenten
123 Meerjarenplannen lokale besturen - Evolutie belastingtarieven
115 Over de extra steun voor lokale besturen in het regeerakkoord
87 Lokale overheden - Belasting op banken en geldautomaten
82 Lokale meerjarenplannen en -begrotingen - middelenbesteding
74 Pensioenlasten lokale besturen - Tegemoetkoming Vlaamse overheid
55 Plattelandsgemeenten - Bijkomende financiering
31 Responsabiliseringsbijdragen Antwerpen - Gedeeltelijke overname door de Vlaamse Regering

Pagina's