Vaststelling bestek

De vaststelling van de voorwaarden van de opdracht (ontwerp/bestek) gebeurt door middel van een besluit door de bevoegde overheid (artikel 169 wet).

Deze besluiten vallen onder de toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht en zijn niet inzendingsplichtig.