Aanduiding geselecteerde kandidaten

Bij de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met bekendmaking gebeuren de selectie en de gunning in twee fasen.

De kandidaat-uitvoerder stelt eerst zijn kandidatuur aan de hand van de selectiecriteria uit de aankondiging van de opdracht.

Het bestuur duidt de kandidaten aan die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.

Voorbeeldbesluiten voor het schepencollege vind je hier, andere modellen vind je eveneens terug op de website van het Facilitair Bedrijf.