Print

Overheidsopdrachten

Deze rubriek bevat allerhande informatie omtrent de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten specifiek voor lokale besturen, beginnende met een overzicht van de regelgeving tot en met specifieke informatie voor gesubsidieerde werken aan eredienstgebouwen.

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten voor klassieke sectoren in werking. Dit betekent dat voor alle overheidsopdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of waarvoor je deelnemers uitnodigt om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, je de bepalingen van de nieuwe regelgeving moet toepassen. Opdrachten die eerder bekendgemaakt werden of waarvoor je de uitnodiging tot indiening offerte of kandidaturen vóór 30 juni 2017 hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige regelgeving.

Deze rubriek werd volledig aangepast aan deze nieuwe regelgeving, maar ook de webpagina’s over de vorige regelgeving blijven beschikbaar.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Wijzigingen in de regelgeving overheidsopdrachten

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een reparatie-KB dat o.a. het KB Plaatsing, het KB Uitvoering en de Wet Rechtsbescherming wijzigt. Bekijk de meest in het oog springende wijzigingen.

Meer lezen
Meer lezen

Statistische gegevens overheidsopdrachten melden tot 15 maart

Elke lidstaat is verplicht om driejaarlijks statistische gegevens over de overheidsopdrachten beneden de Europese drempelbedragen over te maken aan de Europese Commissie (artikel 165, §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

De Europese Commissie heeft voor de rapportering van de gegevens van 2015, 2016 en 2017 uitstel verleend tot 15 maart 2018.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten

De Europese Commissie legde eind vorig jaar nieuwe drempelbedragen op voor overheidsopdrachten die overheden Europees bekendmaken. De federale overheid nam die bedragen onmiddellijk over in de Belgische wetgeving. Vanaf 1 januari 2018 verhoogt het drempelbedrag voor werken van 5.225.000 euro naar 5.548.000 euro. Het bedrag voor leveringen en diensten stijgt van 209.000 euro naar 221.000 euro. Die nieuwe drempelbedragen trekken ook de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op van 135.000 euro naar 144.000 euro. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle opdrachten die overheden bekendmaken vanaf 1 januari 2018 of waarvoor ze deelnemers uitnodigen om deel te nemen.

Meer lezen

Recente FAQ's