Zijn de notulen en het zittingsverslag publicatieplichtig?

Zijn de notulen en het zittingsverslag publicatieplichtig?

De notulen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn overeenkomstig de geldende regelgeving publicatieplichtige stukken. Het lokaal bestuur is verplicht deze stukken bekend te maken op de webtoepassing.

Publicatie van het zittingsverslag op de webtoepassing is niet verplicht. Het mag uiteraard wel.