Print

Vlaamse Regering formuleert visie op en aanpak van regiovorming

Publicatiedatum
dinsdag 13 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota over regiovorming goed. De nota bevat de visie van de Vlaamse Regering en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze regeerperiode.

Omdat de regionale schaal steeds aan belang wint, wil de Vlaamse Regering, conform het regeerakkoord, evolueren naar een bovenlokaal landschap waar:

 • de burgemeesters de spil vormen;
 • gemeenten zich organiseren in een 15-tal referentieregio’s;
 • gemeenten hun samenwerkingsverbanden optimaliseren binnen die referentieregio’s volgens het matroesjkamodel;
 • voldoende samenwerkingsmaturiteit is om het burgemeestersoverleg te laten uitgroeien tot een strategisch forum voor de regio.

De Vlaamse Regering wil deze regeerperiode laten zien dat regiovorming werkt. We vertrekken daarbij van een groeimodel. Daarvoor worden drie sporen uitgetekend:

 • spoor 1: lokale en regionale transformatie;
  • traject 1: de afbakening van referentieregio’s
  • traject 2: de voorlopers
  • traject 3: het ontwikkelingstraject
 • spoor 2: impactanalyse;
 • spoor 3: organiek kader en ondersteunende instrumenten.

De gouverneurs krijgen de opdracht om de lokale gesprekken over regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren over de afbakening van de referentieregio’s op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. ABB ondersteunt hen in deze oefening.