Print

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verdeling tweede schijf van 10 miljoen euro

Publicatiedatum
donderdag 1 december 2016

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Het stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking.

Dit bedrag wordt op basis van objectieve criteria toegekend aan gemeenten waar de problematiek zich het meest ernstig voordoet. Het bedrag van 20 miljoen euro wordt verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.

De middelen uit de eerste schijf werden toegekend op basis van de referentieperiode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 (ministerieel besluit van 13 juli 2016). De verdeling van de tweede schijf van 10 miljoen euro gebeurde bij ministerieel besluit (24 november 2016) op basis van de referentieperiode 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2016.