Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Publicatiedatum
donderdag 23 december 2021

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Dat gebeurt vanuit duidelijke doelstellingen en welomlijnde acties.  7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

Concreet gaat het om acties die inzetten op:

  • het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
  • het versterken van het Nederlands
  • het versterken van competenties
  • activering naar de arbeidsmarkt
  • het versterken van netwerken van burgers
  • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep: samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bv. herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.

De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

Lees meer (en vind antwoorden op je vragen)