Print

Provinciale infosessies gemeente- en stadsmonitor: schrijf nu in!

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement Kanselarij en Bestuur lanceerden op 19 maart 2018 de gemeente- en stadsmonitor op een druk bijgewoond evenement in Gent.

Voor de belangstellenden die hier niet aanwezig konden zijn, organiseren we in iedere provinciehoofdstad een praktische infosessie die de besturen aan de slag helpt met de gemeente- en stadsmonitor. De sessies richten zich tot lokale beleidsmakers die op zoek zijn naar een instrument om hun beleidsbeslissingen te onderbouwen met het nodige cijfermateriaal.

Meer info en inschrijven