Print

Nieuwe prognoses Gemeentefonds 2019-2025

Publicatiedatum
donderdag 7 maart 2019

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. De hoogte van het bedrag varieert van gemeente tot gemeente. Voor de bestuursperiode van 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses. Op basis van de voorlopig gekende gegevens, kunnen gemeente- en OCMW-raden nagaan hoeveel de hoofddotatie wellicht zal bedragen.

De raden kunnen onderling bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen expliciete beslissing hebben genomen, krijgt het OCMW automatisch 8%. Gemeenten en OCMW’s die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel wensen, moeten hun beslissingen daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 30 juni 2019. De verdeling wordt uitgedrukt in hele procenten of met een op duizend euro afgerond bedrag.

Meer info