Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Publicatiedatum
dinsdag 18 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het drempelbedrag voor werken van 5.350.000 euro naar 5.382.000 euro. Het bedrag voor leveringen en diensten stijgt van 214.000 euro naar 215.000 euro. Die nieuwe drempelbedragen trekken ook de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op van 139.000 euro naar 140.000 euro. Ook de Wet Rechtsbescherming is aangepast en verwijst in artikel 29, §1, eerste lid voortaan naar 140.000 euro. De bedragen zijn exclusief btw. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle opdrachten die overheden bekendmaken vanaf 1 januari 2022 of waarvoor ze deelnemers uitnodigen om deel te nemen of een offerte in te dienen.