Mandatendatabank

Publicatiedatum
dinsdag 18 december 2018

Waarvoor dient de Mandatendatabank?

De mandatendatabank bevat de gegevens over de mandaten binnen de gemeenten, OCMW's, districten en provincies.

Welke gegevens in de databank moeten worden ingevoerd, wordt bepaald in het Decreet over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet en de betreffende Besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2018. Lees de beslissing.

Consulteer de databank

Omdat de mandatendatabank openbaar is kan iedereen deze raadplegen. Er kan ook een overzicht van alle besturen gedownload worden. Consulteer de databank.

Automatisch vullen van de Mandatendatabank

De vernieuwde mandatendatabank is zo opgebouwd dat deze maximaal automatisch ingevuld en up-to-date gehouden wordt. Hiervoor wordt de nodige informatie gehaald uit de gelinkte besluiten die gepubliceerd worden. Lees meer over Besluiten als Gelinkte (open) data.

Maak je als bestuur, bijvoorbeeld, gebruik maakt van Gelinkt Notuleren om de notulen op te maken, te publiceren en te melden? Dan wordt de informatie rond mandaten automatisch opgenomen in de mandatendatabank.

Manueel aanpassen van de databank

Beheerders van besturen, vaak de algemeen directeur, kunnen ook manueel mandaten in de mandatendatabank toevoegen of aanpassen. Sinds september 2018 is dit opgenomen in het Loket Lokaal Bestuur. Ga naar het Loket Lokaal Bestuur.

Bekijk de handleiding voor beheerders van de mandatendatabank

Meer info over het toekennen van rechten om voor een bepaald bestuur mandaten aan te kunnen passen.

Voor vragen kan je terecht bij loketlokaalbestuur@vlaanderen.be.

 

De databank vindt haar juridische grondslag in de artikelen 122, tweede lid, 160, 301, 400, 481, 500 en 549 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in de artikelen 72bis en 187bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Meer informatie