Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd + oproep

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Het pact bevat wederzijdse engagementen die de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid beklemtonen.

Uitnodiging aan lokale besturen

De Vlaamse regering nodigt nu de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De regering verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die dat doen. Lokale besturen hebben immers een sleutelrol in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De wederzijdse engagementen in het pact beklemtonen die sleutelrol. Ook alle organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen kunnen het pact ondertekenen.

De deadline voor lokale besturen om het pact te ondertekenen is 29 oktober 2021. Bekijk welke stappen je moet ondernemen

Een jaarlijks opvolgmoment dat focust op alle gerealiseerde acties en een digitaal platform dat helpt alle acties op te volgen staat in de steigers.

VVSG als prominente partner

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondertekende het pact al. De VVSG tekent als prominente partner en zal via het 'Netwerk Klimaat' mee ondersteuning bieden, hindernissen detecteren en kennis uitwisselen door ervaringen en goede praktijken van de lokale besturen te delen. Een eerste stap is het bundelen van alle informatie op één plaats: vvsg.be/netwerkklimaat/lokaal-energie-en-klimaatpact.

Vragen?

Op 18 juni 2021 om 10 uur was er een webinar om een antwoord te geven op vragen over het Lokaal Energie- en Klimaatpact die nu al rijzen.