Insturen aanvullende wegreglementen

Publicatiedatum
donderdag 13 juni 2019

Vanaf 01/01/2019 moesten aanvullende reglementen op het wegverkeer twee keer ingestuurd worden. Eén keer naar het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid (VHV) en één keer naar het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen. Sinds de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur zijn alle reglementen en verordeningen namelijk meldingsplichtig aan de toezichthoudende overheid.  

Wat is er veranderd? 

Sinds 1 mei 2019 moeten de aanvullende reglementen op het wegverkeer enkel via het Loket voor Lokale Besturen worden doorgestuurd. Het VHV heeft via dit kanaal toegang tot deze documenten. Ondertussen hebben we reeds meer dan 500 aanvullende reglementen op deze manier mogen ontvangen. 

Keuze van categorie 

Om een correcte verwerking van de aanvullende reglementen door het VHV te garanderen is het van groot belang om bij de melding elk besluit onder de juiste categorie onder te brengen.  

Type document -> Reglementen en verordeningen 

  • ofwel aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones) 
  • ofwel aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. een of meerdere gewestwegen 
  • ofwel aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen in havengebied 
  • ofwel aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen in speciale beschermingszones 

De keuze voor een welbepaald type van reglement of verordening heeft belangrijke gevolgen. Zo zal een goedkeuringsprocedure voor een aanvullend reglement op gewestwegen bijvoorbeeld pas opgestart worden voor zover het reglement in kwestie ook als zodanig geregistreerd werd in het digitaal loket.