Print

Groen licht voor Decreet Lokaal Bestuur

Het Vlaams Parlement keurde gisteren het decreet Lokaal Bestuur goed. Vandaag volgde de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering. Het decreet bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking. De verdere integratie van de OCMW’s in de gemeenten, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de lokale autonomie zijn een aantal van de doelstellingen dat het decreet vooropstelt.

Meer info