Goedkeuring ontwerpdecreet afslanking provincies in commissie Binnenland

Publicatiedatum
dinsdag 18 oktober 2016

Op 18 oktober 2016 keurde de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies goed. 

Voor meer info kunt u hier terecht.