Eerste principiële goedkeuring voorontwerp van decreet tot wijziging decreet lokaal bestuur

Publicatiedatum
woensdag 6 april 2022

Op vrijdag 1 april 2022 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het voorontwerp van decreet wijzigt het Decreet Lokaal Bestuur als volgt:

  • het optimaliseert regels over de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen
  • het verduidelijkt de toezichtregeling voor de politiezones
  • het faciliteert vrijwillige fusies van gemeenten op vlak van districtsvorming
  • het regelt een digitalisering van de initiatieffase van de volksraadpleging
  • het conformeert het decreet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Daarnaast voert het voorontwerp van decreet een aantal inhoudelijke en technische verbeteringen door op vlak van de regels inzake lokale organisatie en werking, mandatarissen en personeel, en lokale financiën.

Over de principieel goedgekeurde tekst wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie, de VVSG, Exello.net, Vlofin en Zorgnet-Icuro. Het wordt ook voor onderhandelingen geagendeerd in het comité voor de provinciale en plaatselijke overheden, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.